Lovagkor – a megelevenedett történelem

Ezt a címet kapta iskolánk tantárgyi „jó gyakorlata”, melynek során 6. osztályos tanulóink rendhagyó módon ismerkedtek meg a középkor történelmének egy szakaszával. A témahét elsődleges célja az volt, hogy életszerűvé tegyük az írott történelmet, sokoldalúan mutassuk be a lovagok életét, s a történelem tantárgyon kívül bevonjunk más tárgyakat is az ismeretszerzés folyamatába. Így aztán vizuális kultúra órán lovagi címer és középkori graffiti készítés folyt. Testnevelés órán a lovagi torna szabályaival, lovagi játékokkal ismerkedhettek a gyerekek, magyar irodalomból a lovagi költészettel, sőt ők maguk is írtak verseket. A lányok ügyeskedtek a keszkenők hímzésében, míg a fiúk lovagi pajzsra festettek címert. Kódexdobozt díszitettek dekupázs technikával. Érdekes előadást hallgathattak a gyerekek a gyógyítás módjairól, megismerkedtek néhány gyógyfűvel s maguk is készítettek levendulazsákokat. A lovagkor sajátos öltözetét és fegyverzetét is felelevenítették diákjaink. Még egy középkori tánc megtanulására is jutott idő. Talán az egyik legnagyobb élményt a középkori lakoma jelentette. A húsoktól roskadozó tálak látványa meghozta a gyerekek étvágyát, és a kor szokásaihoz hűen, evőeszközök nélkül láttak neki a falatozásnak.

A projekt zárásaként ellátogattunk Sümegre, ahol egy lovagi tornát tekintettünk meg. Élményekben gazdag, tartalmas hetet zártunk. Szeretném megköszönni Némethné Grasanovics Zsuzsának, Csendes-Varga Alíznak, Bíróné Ibinek a témahét lebonyolításában nyújtott segítségét.

Paksiné Kecze Tünde